Hart voor Maasbree
Nieuwbouw van een brede school “De Violier” te Maasbree.
Proces-, project- en bouwmanagement, directievoering, bouwkundig toezicht, verhuizing, beheer- en exploitatie.
Kerobei te Venlo.
Basisschool “De Violier”, Hoera kindercentra en consultatiebureau (veiligheidsregio Limburg-Noord)
3450 m2
€ 4.700.000,--
December 2014
Kuin & Kuin architecten te ‘s Hertogenbosch

In de kern Maasbree van de gemeente Peel en Maas heeft herontwikkeling van het centrum plaatsgevonden. Onderdeel van het plan “Hart voor Maasbree” vormt de nieuwe brede school. Het centrale thema is invulling geven aan de wens tot een levendig en gezellig dorpshart, waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten.

Rondom het nieuwe multifunctionele Kennedyplein zijn nieuwe maatschappelijke functies geclusterd. Zo is aan de één zijde van het plein de nieuwe Brede School “Violier centrum voor het kind” gerealiseerd met alle voorzieningen voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar (onderwijs, kinderopvang en consultatiebureau).

Vooraf aan de nieuwbouw van deze brede school is een van de twee naastgelegen bestaande schoolgebouwen (gelegen aan het Kennedyplein) voor de helft gesloopt (terrein benodigd voor de bouw van de nieuwe brede school), de andere helft is in gebruik gebleven. Het eveneens aan het Kennedyplein gelegen voormalige gemeentehuis is tijdelijk ingericht als schoolgebouw voor leerlingen (bovenbouw) van de deels gesloopte school.

Tegenover de Brede School (op de locatie van het voormalig gemeentehuis) wordt een multifunctionele accommodatie (MFA) gerealiseerd. De MFA en brede school zijn door gezamenlijk ruimtegebruik en de inhoudelijke samenwerking onlosmakelijk met elkaar verbonden. De school zal gebruik gaan maken van ruimten in de MFA, zoals de gymzaal, speellokaal en grote zaal.

Het tussenliggende Kennedyplein wordt ingericht als openbaar schoolplein. Schoolkinderen zullen overdag spelen op dit plein. Tegelijkertijd zal het plein tijdens en na schooltijd gebruikt worden door andere bewoners uit Maasbree.

Tijdens het gehele bouwproces van de brede school, en in de voorbereiding er naar toe is aandacht geweest voor routing bouwverkeer, laden en lossen, veiligheid van de ca. 650 schoolgaande kinderen rondom de bouwplaats en omwonenden. Hiervoor is tijdig in gezamenlijk overleg met de desbetreffende partijen door KS Bouwmanagement een communicatieplan uitgewerkt en heeft er intensief overleg plaatsgevonden met de verschillende werkgroepen, uitvoerende partijen, opdrachtgever, gemeente, gebruikers en omwonenden.

In het gehele ontwerp (nieuwbouw brede school) van de installaties is rekening gehouden met duurzaamheid, waaronder LED verlichting, bewegingsmelders voor de verlichting, laag temperatuur (vloerverwarming), zonnepanelen, e.d. De installatie is tevens uitgelegd om het evt. aansluiten van een warmtepompinstallatie in een later stadium nog te kunnen realiseren.

KS Bouwmanagement heeft samen met de gebruikers een beheerplan opgesteld, facilitaire afspraken- en een exploitatiebegroting gemaakt.

Zeker een project waar we trots op mogen zijn!