Gezonde basisschool van de toekomst
Nieuwbouw brede school “De Schatgraver” te Landgraaf.
Project-, proces- en bouwmanagement, directievoering en bouwtoezicht.
Gemeente Landgraaf.
Basisschool “De Schatgraver”, voorheen basisschool Schaesberg en Gravenrode.
Kinderopvang Kerkrade (KOK) en Stichting Peuterwerk Landgraaf (SPL).
2750 m2
€ 3.600.000,-
Oktober 2015
GSG Architecten te Apeldoorn.

School_Landgraaf_20160316_02-kopie-683x1024 School_Landgraaf_20160316_03-kopie-1024x1024 School_Landgraaf_20160316_04-kopie-1024x576 School_Landgraaf_20160316_06-kopie-682x1024 School_Landgraaf_20160316_08-kopie-1024x576

In het kader van de onderwijshuisvesting is door de gemeente en onderwijsstichting MOVARE gekeken naar de toekomst van de basisscholen in de wijk Schaesberg, te weten de basisscholen Schaesberg en Gravenrode.

De leerlingenpopulatie van beide basisscholen was te klein om de huidige huisvesting te kunnen behouden. Beide schoolgebouwen voldeden daarnaast niet meer aan de huidige onderwijskundige eisen en vernieuwingen binnen het basisonderwijs.

Besloten is dan ook om de basisscholen Gravenrode en Schaesberg onder te brengen op een nieuwe locatie in het centrum van Schaesberg, aan de Pastoor Schattenstraat. Door de aanwezigheid van kinderopvang en buitenschoolse opvang van Kinderopvang Kerkrade (KOK) en de toevoeging van de peuterspeelzaal (stichting Peuterwerk Landgraaf) is hier dan een school met brede maatschappelijke voorzieningen gerealiseerd onder de nieuwe naam brede school “De Schatgraver”.

De schatgraver is in november gestart als pilotschool voor een gezonde basisschool van de toekomst. Vier jaar lang een langere lesdag en met veel aandacht voor gezonde voeding, sport en beweging evenals culturele activiteiten. Het doel is te onderzoeken of kinderen die op de basisschool een dagritme aangeboden krijgen met voldoende onderwijstijd, sport, bewegen, spelen en aandacht voor gezonde voeding een betere fysieke, emotionele en intellectuele groei doormaken. Tevens wordt onderzocht of kinderen en ouders hierdoor meer rust en minder stress ervaren en of dit bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven.

Door het complete projectmanagement incl. directievoering en bouwkundig toezicht hebben wij ons

“steentje” bijgedragen aan dit prachtige gebouw met een oppervlakte van 2750 m2, die onderdak

biedt aan ca. 400 kinderen.